Eetstoornissen

Als je obsessief bezig bent met eten, je lichaamsvorm of je gewicht kan het zijn dat je een eetstoornis hebt. Vaak heb je dan moeite om op een gezonde manier met eten om te gaan: het lukt je niet om voldoende eten binnen te krijgen en/of te houden of je hebt last van eetbuien. Soms probeer je dit te compenseren door te braken, laxeermiddelen te gebruiken of overmatig veel bewegen.

Mijn praktijk bied professionele en ervaringsdeskundige begeleiding bij eetproblematiek en eetstoornissen (anorexia, boulimia en eetbuistoornis). Een eetstoornis ontstaat soms geheel onverwacht, je begint met een poging om wat gewicht kwijt te raken en raakt hier volledig in verschrikt. Maar een eetstoornis kan ook ontstaan als overlevingsmechanisme om een moeilijke situatie in je leven door te komen. Tijdens de therapie zul je onder andere ontdekken wat de eetstoornis in jouw leven voor betekenis heeft. Als je dát helder krijgt kun je heel veel leren over jezelf. Hoe jij omgaat met spanningen, emoties, moeilijkheden, en hoe je denkt over jezelf en je lichaam. Als je erachter komt wat de eetstoornis jou oplevert, kun je in de therapie leren hoe jij dat op een andere manier kunt bereiken.

Verder is er aandacht voor patronen die de eetstoornis mogelijk in stand houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan eetregels, het regelmatig checken van je lichaam, het vermijden van sociale situaties of het moeite hebben met het uiten van je emoties. En er is aandacht voor eventuele onderliggende trauma’s of stressvolle gebeurtenissen in jouw leven. Met behulp van (lichaamsgerichte) therapie kunnen die trauma’s in mijn praktijk worden behandeld.

Ik maak gebruik van verschillende werkvormen, waaronder:

 

Psychomotorische therapie

In de psychomotorische therapie staat vooral je lichaam centraal. Bij een eetstoornis is heb je vaak last van negatieve gedachtes en gevoelens over je lichaam. Met behulp van verschillende werkvormen kunnen we werken aan het verkrijgen van een positiever lichaamsbeeld, het leren omgaan met lastige emoties en het verkrijgen van meer plezier in bewegen.

Hierbij worden sport en spelvormen, spiegeloefeningen, schrijfopdrachten, inschattingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, en focus- en bewustwordingsoefeningen gebruikt.

Zie hier een video over psychomotorische therapie of kijk bij de pagina algemeen over wat psychomotorische therapie verder inhoudt.

Positieve Lichaamsbeleving

Veel mensen met een eetstoornis hebben een negatieve lichaamsbeleving. Dit kan van grote invloed zijn op je dagelijkse leven: het kan onder andere leiden tot een verslechterd eetpatroon, een negatieve stemming, het obsessief checken van je lichaam, of het vermijden van spiegels, sociale contacten of lichamelijk contact.

De werkvormen die horen bij de module Positieve Lichaamsbeleving zijn ontwikkeld door gz-psycholoog en psychomotorisch therpeut Marlies Rekkers. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een eetstoornis die de module hebben gevolgd hun lichaam meer waarderen, meer vertrouwen in hun lichaam hebben, zich fijner in hun lichaam voelen en hun lichaam meer accepteren zoals het is.

Emotie- en agressieregulatie

Bij het werken aan emotieregulatie leer je op een effectieve manier omgaan met lastige emoties, zoals angst, verdriet en boosheid. Specifiek voor het leren omgaan met boosheid is door psychomotorisch therapeut en bewegingswetenschapper Cees Boerhout een module ontwikkeld.

Er is in de module met name aandacht voor het op een positieve manier inzetten van jouw boosheid: in plaats van de boosheid op jezelf te richten (op je uiterlijk, je gewicht, je omgaan met eten) leer je boosheid te gaan waarderen als kracht die je kunt gebruiken om te herstellen. Je zult gaan oefenen met het gecontroleerd uiten van jouw boosheid en kracht.

Uit het promotie-onderzoek van Cees Boerhout is gebleken dat mensen die deze module hebben gevolgd significant minder last te hebben van (kenmerken van) hun eetstoornis. De (destructieve invloeden van) de eetstoornis blijken te verminderen door het leren uiten van boosheid.

CBT-E

Een specifieke vorm van cognitieve gedragstherapie bij eetstoornissen is CBT-E. Dit staat voor Cognitive Behavioral Therapy-Enhanced, ontwikkeld door dr. C.G. Fairburn.

In deze behandelvorm wordt met name gewerkt aan het verminderen van de invloed van de instand houdende factoren van de eetstoornis. Daarbij kun je denken aan eetregels/onregelmatig eten, de overmatige invloed van lichaamsvormen en gewicht op het zelfbeeld, en het omgaan met emoties.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat CBT-E een effectieve en efficiënte behandelmethode is voor mensen met eetstoornissen. De behandeling staat in de nieuwe zorgstandaard voor eetstoornissen dan ook aangemerkt als voorkeursbehandeling voor mensen met een eetbuistoornis en boulimia nervosa. Ook bij anorexia worden er veelbelovende ervaringen mee opgedaan.

Ervaringsdeskundigheid

In mijn praktijk gebruik ik zowel mijn professionele kennis als ervaringsdeskundigheid wat betreft eetstoornissen tijdens de behandeling. Ik weet als geen ander hoe het is om in strijd te zijn met je lichaam en je gevoelens en gedachtes rondom eten.

Op mijn veertiende heb ik een eetstoornis ontwikkeld toen ik hoorde dat mijn vader ongeneeslijk ziek was. Mijn vader betekende veel voor me en ik had heel veel moeite met de gedachte dat ik hem in heel korte tijd zou gaan verliezen. Om deze heftige emoties niet te hoeven voelen ging ik minderen met eten en veel sporten, waardoor ik me in eerste instantie veel sterker ging voelen.

Toen mijn vader overleed had ik een behoorlijk ondergewicht en hierdoor kreeg ik eetbuien. Het lukte mij om daarvoor te compenseren door te braken, maar ondanks dat nam mijn gewicht toe en daar was ik niet blij mee. Het maakte me onzeker over mijn lichaam en gefrustreerd dat ik de controle kwijt was. Ik richtte me volledig op mijn school en studie en merkte dat ik daarin kon presteren. Met hulp van meerdere therapeuten en met name psychomotorische therapie leerde ik mijn gevoelens te herkennen en durfde ik contact te gaan maken met mijn onderliggende behoeftes. En ook mijn zelfbeeld verbeterde. Ik ging inzien dat ik meer kwaliteiten had dan alleen kunnen eten/niet eten; ik was intelligent, muzikaal, zorgzaam, gedreven, humoristisch, creatief, sportief, empathisch, soms wat impulsief, sociaal en ondernemend. Doordat ik deze kwaliteiten in mijzelf steeds meer ging ontdekken, ging ik het leven ook steeds leuker vinden”.

Bij mij in de behandeling gaan we samen ontdekken wie de persoon is die jij bent en welke kwaliteiten en behoeftes jij hebt, zodat je (net als ik) een heel mooi en waardevol leven kan gaan leiden. Zoals een cliënt het formuleerde: “ik heb mezelf gevonden achter de grijze sluier van de eetstoornis.”

Ontvang mijn nieuwsbrief!

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief om op de hoogte blijven van alle activiteiten en artikelen die ik publiceer.

U hebt zich succesvol aangemeld op mijn nieuwsbrief!