Professionals

Zorgprofessionals

Praktijk van Scheppingen biedt ondersteuning aan zorgprofessionals die a) meer informatie willen over eetstoornissen, b) gecoacht willen worden tijdens de behandeling van een cliënt met een eetstoornis of c) anderszins vragen hebben die in verband staan met de zorg om iemand met een eetstoornis.

  • Ben je bijvoorbeeld huisarts en zoek je naar handvaten rondom de signalering van eetstoornissen? Of ben je diëtiste en twijfel je aan de wijze waarop je een gezonde eetlijst samenstelt voor iemand met een eetstoornis? Ben je psychotherapeut en lukt het je niet om door de hardnekkige stem van de eetstoornis heen te komen? Of ben je leerlingbegeleider en heb je vermoeden dat iemand op jouw school een eetstoornis heeft, en weet je niet goed hoe je hiermee om moet gaan?

Mijn ondersteuning kan bestaan uit een eenmalig intercollegiaal telefonisch consult, of een aantal weken of maanden coaching tijdens de behandeling van een cliënt. De coaching kan telefonisch, via de mail, of op locatie.

Ik denk daarbij graag mee hoe de begeleiding zoveel mogelijk in het bestaande (vertrouwde) netwerk kan blijven plaatsvinden.

Training

Op verzoek kan er een training op maat gegeven worden in de verschillende behandelvormen waarmee ik werk. Voorwaarde is dat je als zorgprofessional voldoende casuïstiek hebt om in te brengen.

  • Training module positieve lichaamsbeleving
  • Training module agressieregulatie
  • Training werken met het CBT-E programma van Christopher Fairburn (kan deels online gevolgd worden)
  • Training psychomotorische werkvormen bij het CBT-E programma

Voor meer informatie over deze behandelvormen: zie aanbod.