Eetstoornissen

Volledig herstel is mogelijk 

In mijn praktijk bied ik professionele en ervaringsdeskundige begeleiding bij eetstoornissen. Ik ben zelf volledig hersteld van een eetstoornis en weet dat dat ook voor jou mogelijk is. Ook als je denkt: “dat kan helemaal niet, zonder eetstoornis zou ik me helemaal waardeloos voelen”. Of: “ook al ben ik niet blij met de gevolgen, eten is echt mijn enige manier om te kunnen ontspannen en even te ontsnappen aan alle zorgen die ik heb”.

Ik zal je nooit dwingen om je eetstoornis zomaar op te geven. Het is om te beginnen vooral belangrijk om te ontdekken wat de eetstoornis jou oplevert. Als we dát samen onderzoeken kun je heel veel leren over jezelf. Hoe jij omgaat met spanningen, moeilijkheden, gevoelens, en hoe je denkt over jezelf en je lichaam. Als je erachter komt wat de eetstoornis jou oplevert, kunnen we kijken hoe jij dat op een andere manier kunt bereiken.

Ik werk met verschillende effectief bewezen methodes om zoveel mogelijk aan te sluiten bij jouw hulpvraag. Daarbij maak ik gebruik van:  

  • Werkvormen uit de PMT, met aandacht voor positieve lichaamsbeleving, agressie- en emotieregulatie, en reguleren van bewegingsgedrag
  • Cognitieve Gedragstherapie voor eetstoornissen (CBT-E, Fairburn)
  • Gezinsbehandeling (Family Based Treatment, Maudsley method)
  • Ervaringsdeskundigheid

Psychomotorische therapie

In de Zorgstandaard Eetstoornissen van de GGZ wordt psychomotorische therapie genoemd als een belangrijke aanvulling in de behandeling van eetstoornissen. Er zijn goede bewijzen dat psychomotorische therapie een positief effect heeft op het verkrijgen van een realistisch lichaamsbeeld, het leren omgaan met emoties en het ontwikkelen van gezond beweeggedrag.

In mijn praktijk maak ik onder andere gebruik van sport en spelvormen, spiegeloefeningen, schrijfopdrachten, inschattingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, en focus- en bewustwordingsoefeningen.

 

Positieve Lichaamsbeleving

Veel mensen met een eetstoornis hebben een negatieve lichaamsbeleving. Dit kan van grote invloed zijn op het dagelijkse leven: het kan onder andere leiden tot een verslechterd eetpatroon, een negatieve stemming, het obsessief checken van het lichaam, of het vermijden van spiegels, sociale contacten of lichamelijk contact.

De module Positieve Lichaamsbeleving is ontwikkeld door gz-psycholoog en psychomotorisch therpeut Marlies Rekkers. In onderzoek naar deze methode worden positieve resultaten gevonden. Mensen met een eetstoornis die de module hebben gevolgd waarderen hun lichaam meer, hebben meer vertrouwen in hun lichaam, voelen zich fijner in hun lichaam en accepteren hun lichaam meer zoals het is.   

Emotie- en agressieregulatie

Uit internationaal onderzoek blijkt dat onderdrukte en naar binnen gerichte (destructieve) woede en agressie behoren tot de kern van de eetproblematiek. Psychomotorisch therapeut en bewegingswetenschapper Cees Boerhout heeft hiervoor een effectieve bewegings- en lichaamsgerichtemodule ontwikkeld. 

Het doel van de module is:

  •  het herwaarden en op een positieve manier inzetten van agressie 
  •  het oefenen met het gecontroleerd uiten van boosheid en kracht
  •  het verminderen van (de destructieve invloeden van) de eetstoornis

Cliënten die deze module volgen blijken uiteindelijk significant minder last te hebben van (kenmerken van) hun eetstoornis.

 

CBT-E

CBT-E (Cognitive Behavioral Therapy-Enhanced) is ontwikkeld door de onderzoeksgroep van prof. Chris FairburnDeze behandelmethodiek is speciaal ontwikkeld voor mensen met eetstoornissen en er is veel internationaal onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat CBT-E een effectieve en efficiënte behandelmethode is voor mensen met eetstoornissen.

Inmiddels wordt deze methode in Nederland in veel instellingen als eerste keuze behandeling gebruikt. Aangezien CBT-E en psychomotorische therapie elkaar goed aanvullen, zijn dit de twee belangrijkste methodes die ik gebruik. 

 

Ervaringsdeskundigheid

In mijn praktijk gebruik ik zowel mijn professionele kennis als ervaringsdeskundigheid wat betreft eetstoornissen tijdens de behandeling. Ik weet als geen ander hoe het is om in strijd te zijn met je lichaam en je gevoelens en gedachtes rondom eten.

“Op mijn veertiende heb ik een eetstoornis ontwikkeld toen ik hoorde dat mijn vader ongeneeslijk ziek was. Mijn vader betekende veel voor me en ik kon het emotioneel niet verwerken dat ik hem in heel korte tijd zou gaan verliezen. Om de heftige emoties niet te hoeven voelen ging ik minderen met eten en heel veel sporten, totdat ik daar niet meer mee kon stoppen.

Toen hij was overleden had ik een behoorlijk ondergewicht en hierdoor kreeg ik eetbuien. Eerst lukte het mij om daarvoor te compenseren door te braken, maar ondanks dat nam mijn gewicht toe en daar was ik niet blij mee. Het maakte me onzeker over mijn lichaam en gefrustreerd dat ik de controle kwijt was. Ik richtte me volledig op mijn studie en merkte dat ik daarin kon presteren. Met hulp van meerdere therapeuten en met name psychomotorische therapie leerde ik anders met gevoelens omgaan en herkennen wat mijn onderliggende behoeftes waren. Ik ging inzien dat ik meer kwaliteiten had dan alleen kunnen eten/niet eten; ik was intelligent, muzikaal, zorgzaam, gedreven, humoristisch, creatief, sportief, empathisch, soms wat impulsief, sociaal en ondernemend. Doordat ik deze kwaliteiten in mijzelf steeds meer ging ontdekken, ging ik het leven ook steeds leuker vinden.

Bij mij in de behandeling gaan we samen ontdekken wie de persoon is die jij bent en welke kwaliteiten en behoeftes jij hebt, zodat je (net als ik) een heel mooi en waardevol leven kan gaan leiden.