aanbod

Ik heb mij gespecialiseerd in verschillende aandoeningen, waaronder:

  • Eetproblematiek en eetstoornissen
  • Lichamelijke (pijn)klachten en chronische ziekte
  • Spanningsklachten, burn-out en chronische vermoeidheid
  • Traumabehandeling dmv lichaamsgericht werken

Daarnaast kun je voor andere klachten bij de praktijk terecht, denk aan:

  • somberheid, angst of onzekerheid
  • rouw of verwerkingsproblemen
  • relatieproblemen

Eetproblematiek en eetstoornissen

Bij een eetstoornis is er sprake van een verstoord eetpatroon en vaak een negatieve beleving van het lichaam en het gewicht. Soms is er sprake van compensatiegedrag, zoals zelfopgewekt braken, laxeren of overmatig bewegen. Gevolgen die een eetstoornis kunnen hebben zijn onder andere neerslachtigheid, angst, piekeren, vermijding van lichamelijk contact of sociale situaties, schuldgevoelens en schaamte. Bij eetproblemen zijn de klachten vaak milder, maar ze kunnen desondanks een belemmerende invloed hebben op het dagelijkse leven.

De therapie richt zich op de verstoorde gedachtes en het verstoorde gedrag rondom lichaam, gewicht en eten in het heden. Daarnaast wordt gewerkt met onderliggende conflicten en problemen om de kans op terugval zoveel mogelijk te verkleinen. Belangrijke elementen bij herstel zijn het verwerven van een realistisch lichaamsbeeld, het weer aanvaarden van het lichaam en het contact maken met emoties. In mijn praktijk zet ik zowel professionele kennis als ervaringsdeskundigheid wat betreft eetstoornissen in tijdens de behandeling.

Lichamelijke klachten en chronische ziekte, zoals reuma, diabetes, hart- of longproblemen, kanker, pijnklachten of lichamelijk onbegrepen klachten (SOLK), kunnen een sterke invloed hebben op uw leven. Het kan zijn dat u hierdoor uw werk of huishouden niet meer kunt doen zoals u gewend bent, uw sport of hobby niet meer kunt beoefenen of u geen zin meer heeft om dingen te ondernemen. Soms bent u door de ziekte het vertrouwen in uw lichaam kwijtgeraakt of bent u onzeker geworden over de toekomst.

De therapie richt zich op de gevolgen van uw lichamelijke klachten of chronische ziekte voor u op fysiek, emotioneel en sociaal vlak. Hierbij wordt stilgestaan bij ervaringen in het hier en nu, maar ook bij het verleden met daaruit voortkomende gedragspatronen en conflicten. In de therapie is er ruimte om te ervaren en voelen wat deze situatie met u doet. Door vervolgens te experimenteren met nieuw gedrag zult u leren om de gevolgen van uw klachten te verwerken en deze klachten beter te hanteren.

Lichamelijke klachten en chronische ziekte

Stressmanagement en burn-out

Stress, overspannenheid en burn-out hangen vaak samen met ervaringen op werkgebied of de manier waarop u het werk of de taken thuis aanpakt. Klachten kunnen onder andere zijn: fysieke en mentale vermoeidheid, slaapproblemen, concentratieproblemen, piekeren, somberheid, prikkelbaarheid, spanningsklachten, angstklachten of hartkloppingen.

De therapie richt zich op uw persoonlijke manier van omgaan met stress en spanningsvolle situaties en hoe u hier anders mee om zou kunnen gaan. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan over het opkomen voor uw eigen behoeftes, het leren stellen van grenzen, ontspannende activiteiten ondernemen, een betere balans creëren tussen werk en privé, of herstel van fysieke conditie.

Psychomotorische therapie (PMT)

Binnen onze westerse maatschappij wordt een groot beroep gedaan op ons denkvermogen. De psychomotorische therapie laat je ervaren dat je hoofd en je lijf één geheel zijn dat continu met elkaar samenwerkt. Je zult leren om met je hoofd en je lijf meer in balans te zijn.

Binnen de PMT staat ervaringsgericht werken en leren centraal. De therapeut richt zich op patronen en problemen die naar voren komen in bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving.

In de psychomotorische therapie leer je je meer bewust worden van de betekenis van lichaamssignalen, lijfelijke gevoelens, beweging, en lichamelijke klachten. Hoe de ervaringen met/in je lijf samenhangen met bijvoorbeeld eerdere ervaringen in je leven, met gedachten, met gedrag of met problemen in relaties of andere situaties.

Het werkterrein van de psychomotorisch therapeut ligt deels op hetzelfde gebied als dat van de psycholoog. Het verschil is dat de psycholoog veelal praat, terwijl de psychomotorisch therapeut een deel van de tijd ook bewegings- of lichaamsgerichte oefeningen aanbiedt. Hierbij kun je denken aan sport- en spelvormen, maar ook aan lichaamsbewustwordingsoefeningen, ontspannings- en ademhalingsoefeningen en symbolisch werken.

Voor een uitgebreidere indruk van PMT is er deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=cEnd0bGv4cI

Ontvang mijn nieuwsbrief!

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief om op de hoogte blijven van alle activiteiten en artikelen die ik publiceer.

U hebt zich succesvol aangemeld op mijn nieuwsbrief!