Welkom

Ieders leven kent momenten dat we uit balans raken. Veel mensen hervinden na verloop van tijd zelf een nieuw evenwicht, maar soms is hierbij begeleiding nodig.

In mijn praktijk biedt ik ruimte aan ieder die is vastgelopen en problemen ervaart op fysiek, emotioneel of sociaal gebied om letterlijk en figuurlijk weer in beweging te komen. Hierbij gebruik  ik mijn kennis en ervaring vanuit de bewegingswetenschappen, psychologie en psychomotorische therapie. De therapie richt zich op het herkennen en begrijpen van lichaamssignalen, (negatieve) emoties, gedachtes en gedrag.

Door in de therapie te experimenteren met nieuw gedrag kan het geleerde in de dagelijkse praktijk worden toegepast, en zullen fysieke of emotionele klachten verminderen of als minder belemmerend worden ervaren.

Bent u uit balans en zoekt u iemand die u op een invoelende, warme en waar nodig confronterende wijze kan begeleiden in het hervinden van uw evenwicht, dan heet ik u van harte welkom in mijn praktijk.

Herkent u zichzelf in een van de volgende vragen?

 • Heeft u moeite met het omgaan met een lichamelijke aandoening of ziekte?
 • Ervaart u veel stress of spanning in uw dagelijkse leven?
 • Bent u vaak vermoeid of heeft u het gevoel uw energie kwijt te zijn?
 • Voelt u zich angstig, somber of onzeker?
 • Heeft u last van eetbuien of juist moeite met eten?
 • Zit u niet lekker in uw lijf?
 • Bent u obsessief bezig met uw lichaam of uiterlijk?

Neem dan gerust contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Werkwijze

Aanmelding

Wilt u zich aanmelden bij mijn praktijk, dan is in principe geen verwijzing nodig. U kunt zich aanmelding via de telefoon, het contactformulier op de website, of via een email naar info@praktijkvanscheppingen.nl.

Na uw aanmelding neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op voor een intake- of kennismakingsgesprek. Daarin bespreken we uw klachten en uw hulpvraag, mijn werkwijze en geef ik praktische informatie. Eventueel maken we nog een tweede afspraak om uw klachten en hulpvraag goed in kaart te brengen en een passend behandelplan te kunnen maken. De behandeling zal in overleg met u regelmatig worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het kan zijn dat ter ondersteuning van het behandelaanbod gevraagd wordt om thuis enkele vragenlijsten in te vullen. Een behandelsessie duurt 45 tot 60 minuten.

Samenwerking

De behandeling kan plaatsvinden in samenwerking met een andere behandelaar/verwijzer binnen de GGZ. Een deel van de behandeling kan dan aan mijn praktijk worden uitbesteed. Deze samenwerking zal in goed overleg met u, en met de andere behandelaar plaatsvinden, om tot een optimaal behandelaanbod te komen. Na afronding kan er op verzoek een terugkoppeling plaatsvinden naar de verwijzer.

In mijn praktijk werk ik onder andere samen met huisartsen Pijlman en Schirm (pijlmanschirm.praktijkinfo.nl), praktijkondersteuners-ggz, een gz-psycholoog Jeannette de Boer (psycholoogzuidhorn.nl) en een diëtiste.

Praktijkfolders

Voor verwijzingen of aanvullende informatie zijn mijn praktijkfolders hieronder te downloaden.

Aanbod

Ik heb mij de afgelopen tien jaar gespecialiseerd in verschillende aandoeningen, waaronder:

 • Lichamelijke (pijn)klachten en chronische ziekte
 • Spanningsklachten, burn-out en chronische vermoeidheid
 • Eetproblematiek en eetstoornissen

Daarnaast kunt u voor andere klachten bij de praktijk terecht, denk aan:

 

 • somberheid, angst of onzekerheid
 • rouw of verwerkingsproblemen
 • relatieproblemen
 • klachten na trauma
 • psychiatrische diagnosen (na verwijzing)

Lichamelijke klachten en chronische ziekte

Lichamelijke klachten en chronische ziekte, zoals reuma, diabetes, hart- of longproblemen, kanker, pijnklachten of lichamelijk onbegrepen klachten (SOLK), kunnen een sterke invloed hebben op uw leven. Het kan zijn dat u hierdoor uw werk of huishouden niet meer kunt doen zoals u gewend bent, uw sport of hobby niet meer kunt beoefenen of u geen zin meer heeft om dingen te ondernemen. Soms bent u door de ziekte het vertrouwen in uw lichaam kwijtgeraakt of bent u onzeker geworden over de toekomst.

De therapie richt zich op de gevolgen van uw lichamelijke klachten of chronische ziekte voor u op fysiek, emotioneel en sociaal vlak. Hierbij wordt stilgestaan bij ervaringen in het hier en nu, maar ook bij het verleden met daaruit voortkomende gedragspatronen en conflicten. In de therapie is er ruimte om te ervaren en voelen wat deze situatie met u doet. Door vervolgens te experimenteren met nieuw gedrag zult u leren om de gevolgen van uw klachten te verwerken en deze klachten beter te hanteren.

Stressmanagement en burn-out

Stress, overspannenheid en burn-out hangen vaak samen met ervaringen op werkgebied of de manier waarop u het werk of de taken thuis aanpakt. Klachten kunnen onder andere zijn: fysieke en mentale vermoeidheid, slaapproblemen, concentratieproblemen, piekeren, somberheid, prikkelbaarheid, spanningsklachten, angstklachten of hartkloppingen.

De therapie richt zich op uw persoonlijke manier van omgaan met stress en spanningsvolle situaties en hoe u hier anders mee om zou kunnen gaan. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan over het opkomen voor uw eigen behoeftes, het leren stellen van grenzen, ontspannende activiteiten ondernemen, een betere balans creëren tussen werk en privé, of herstel van fysieke conditie.

Eetproblematiek en eetstoornissen

Bij een eetstoornis is er sprake van een verstoord eetpatroon en vaak een negatieve beleving van het lichaam en het gewicht. Soms is er sprake van compensatiegedrag, zoals zelfopgewekt braken, laxeren of overmatig bewegen. Gevolgen die een eetstoornis kunnen hebben zijn onder andere neerslachtigheid, angst, piekeren, vermijding van lichamelijk contact of sociale situaties, schuldgevoelens en schaamte. Bij eetproblemen zijn de klachten vaak milder, maar ze kunnen desondanks een belemmerende invloed hebben op het dagelijkse leven.

De therapie richt zich op de verstoorde gedachtes en het verstoorde gedrag rondom lichaam, gewicht en eten in het heden. Daarnaast wordt gewerkt met onderliggende conflicten en problemen om de kans op terugval zoveel mogelijk te verkleinen. Belangrijke elementen bij herstel zijn het verwerven van een realistisch lichaamsbeeld, het weer aanvaarden van het lichaam en het contact maken met emoties. In mijn praktijk zet ik zowel professionele kennis als ervaringsdeskundigheid wat betreft eetstoornissen in tijdens de behandeling.

Psychomotorische therapie (PMT)

Binnen onze westerse maatschappij wordt een groot beroep gedaan op ons denkvermogen. De psychomotorische therapie laat je ervaren dat je hoofd en je lijf één geheel zijn dat continu met elkaar samenwerkt. Je zult leren om met je hoofd en je lijf meer in balans te zijn.

Binnen de PMT staat ervaringsgericht werken en leren centraal. De therapeut richt zich op patronen en problemen die naar voren komen in bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving.

In de psychomotorische therapie leer je je meer bewust worden van de betekenis van lichaamssignalen, lijfelijke gevoelens, beweging, en lichamelijke klachten. Hoe de ervaringen met/in je lijf samenhangen met bijvoorbeeld eerdere ervaringen in je leven, met gedachten, met gedrag of met problemen in relaties of andere situaties.

Het werkterrein van de psychomotorisch therapeut ligt deels op hetzelfde gebied als dat van de psycholoog. Het verschil is dat de psycholoog veelal praat, terwijl de psychomotorisch therapeut een deel van de tijd ook bewegings- of lichaamsgerichte oefeningen aanbiedt. Hierbij kun je denken aan sport- en spelvormen, maar ook aan lichaamsbewustwordingsoefeningen, ontspannings- en ademhalingsoefeningen en symbolisch werken.

Voor een uitgebreidere indruk van PMT is er deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=cEnd0bGv4cI

Over Corinne van Scheppingen

Mijn naam is Corinne van Scheppingen (1981).

‘Je lijf is je leermeester’

Het menselijk bewegen en het menselijk lichaam heeft altijd mijn grote belangstelling gehad. Ik ben een therapeut die mensen in beweging wil brengen. Niet alleen letterlijk, maar vooral ook figuurlijk. Ik houd van openheid en het écht in contact zijn met mensen, en ga graag samen met iemand op zoek naar wat de meest begaanbare weg is richting herstel.

In mijn leven speelt muziek maken en dansen/yoga een belangrijke rol. Muziek heeft mij verbonden met veel mensen om mij heen, en dansen/yoga brengt me dichter bij mezelf. Ik speel graag op mijn cello en blokfluit en ga als het even kan naar buiten om te wandelen in het bos of een rondje hard te lopen. Ik ben tevens een trotse moeder van drie kinderen, twee meisjes en een jongen.

In mijn werk als psycholoog en psychomotorisch therapeut gebruik ik interventies uit de  cognitieve gedragstherapie, mindfulness, oplossingsgerichte therapie en acceptance and commitment therapy (ACT). Ik heb elf jaar als onderzoeker gewerkt in de chronisch zieken revalidatie en de oncologie en ben in 2015 gepromoveerd in de gezondheidspsychologie. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in de ervaringsdeskundige behandeling van mensen met eetstoornissen. Op dit moment ben ik naast mijn eigen praktijk werkzaam als docent/psycholoog bij de huisartsopleiding van het UMCG

Opleiding en ervaring

 • Pedagogische Wetenschappen (RuG)
 • Master Bewegingswetenschappen (RuG)
 • Psychologie (OU)
 • Post-HBO opleiding GGZ-agoog (Human Concern)
 • Onderzoeker Chronisch Zieken Revalidatie (UMCG)
 • Promotie Gezondheidspsychologie (UMCG)
 • Problem Solving Therapy (UMCG)
 • Yogadocent (Fysiofit)
 • Mastervakken Psychomotorische Therapie (Hogeschool Windesheim)
 • Masterclass Revalidatie (Hogeschool Windesheim)
 • Docent/Psycholoog Huisartsopleiding (UMCG)

Na een drukke periode (verhuizing naar een ander dorp) was ik nogal uit balans. Ik wist even niet meer ‘hoe het moest’. Ik heb een paar prettige, verhelderende gesprekken gehad met Corinne.

Ze heeft me een aantal goede handgrepen gegeven dankzij haar goede zicht en doelgerichte oefeningen met heldere boodschap.

Ik vind haar zeer kundig, open, warm, eerlijk en begripvol.

Corinne, je hebt mij enorm geholpen door me te laten zien met oefeningen wat mijn valkuilen zijn.

Hierdoor kan ik de spierspanning in mijn lichaam verminderen en met minder hoofdpijn door het leven gaan! (…)

Wat ik zo speciaal vindt is dat je mij zag! Ik voelde me gekend!

Dank je wel, Hen

Kosten

Eerste kennismakingsgesprek: €30
Intakegesprek (75 min, inclusief behandelplan) €90
Individuele therapie (60 min, inclusief verslaglegging) * €75
Telefonisch contact: op basis van uurtarief
* een verlenging van het consult is mogelijk obv het uurtarief

Vergoeding

De kosten van psychomotorische therapie worden door verschillende ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit hangt af van uw ziektekostenverzekeraar en het aanvullend pakket dat u heeft. U kunt hierover contact opnemen met uw verzekeraar. U kunt tevens informatie vinden op de website www.zorgwijzer.nl, onder vergoedingen/alternatieve geneeswijzen/vaktherapie. Voor vragen over de vergoedingen kunt u mij ook altijd bellen. In veel gevallen zult u rekening moeten houden met een eigen bijdrage van ongeveer €35 per sessie.

Gegevens die u eventueel kunt doorgeven aan uw verzekeraar:

 • Lidnummer van de NVPMT, aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB): 106680
 • Registratienummer Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB): 6680
 • AGB-code Zorgverlener: 90102964
 • AGB-code Praktijk: 90062358
 • Kamer van Koophandel (KvK): 67451446

Afspraak afzeggen

Als u een afspraak meer dan 24 uur van te voren afzegt worden er geen kosten in rekening gebracht. Als u binnen 24 uur afzegt dan wordt het uurtarief in rekening gebracht. Verzet dus tijdig uw afspraak.

Klachten

Ik doe mijn uiterste best om u zo goed mogelijk te behandelen. Mocht u desondanks toch klachten hebben over de behandeling, dan verzoek ik u daar in eerste instantie met mij contact over op te nemen. In goed overleg zal getracht worden uw klacht te verhelpen. Wanneer het niet lukt om de problemen rechtstreeks met mij op te lossen dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de FVB (www.vaktherapie.nl). Zie ook mijn algemene voorwaarden.

Privacy

In mijn praktijk heb ik geregeld dat de privacy en persoonsgegevens van cliënten en bezoekers van deze website zeer zorgvuldig worden behandeld. Bij de verwerking van persoonsgegevens handel ik volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving. Voor een volledig privacyreglement, zie hier.

Contact

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken voor een kennismakings- of intakegesprek dan kunt u mij bellen of contact opnemen via onderstaand contactformulier. Ik streef ernaar binnen 48 uur contact met u op te nemen.

Mijn werkdagen in de praktijk zijn maandag en woensdag.

Adresgegevens praktijk:
Gezondheidscentrum Zuidhorn
Hanckemalaan 1B
9801 HJ Zuidhorn

Met de treinverbinding Groningen-Leeuwarden is de praktijk vanuit Groningen in 10 minuten te bereiken (stoptrein Leeuwarden). De praktijk ligt op 3 minuten lopen van het station.

Email:
info@praktijkvanscheppingen.nl

Telefoon:
06 13 57 85 65

CAPTCHA afbeelding

Dit helpt spam te voorkomen, dank U.

Gezondheidscentrum Zuidhorn

Hanckemalaan 1
9801 HJ Zuidhorn